آب‌اندازی ۲ فروند شناور استراتژیک پس از انجام تعمیرات اساسی در بندرامام خمینی(ره)


‎اهواز- ایرنا- معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: پس از اتمام فرآیند تعمیرات زیرآبی ۲ فروند شناور خدماتی بویه‌گذار “مهر” و یدک‌کش “خلیج فارس۲” در داک یارد بندر امام خمینی(ره) با اتکاء بر توان متخصصان بومی آب‌اندازی و عملیاتی شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124909/%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1