آب شرب اندیکا ۴۸ ساعت آینده به حالت عادی برمی گردد

داود طهماسبی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد : بعد از فعالیت سامانه مونسون در یک هفته گذشته برق برخی تاسیسات آبرسانی این شهرستان از جمله جزیره ، سد شهید عباسپور ، چال شیخ احمد و للر دچار قطعی برق بین ۶ تا ۳۶ ساعته شدند .

وی افزود : این امر باعث شد تا آب تولیدی از تاسیسات قطع برای  ۱۵۶ منطقه در سطح شهرستان مشکلاتی ایجاد کند .

به گزارش ایرنا به رغم قرار گرفتن اندیکا در بین دو سد شهید عباسپور و گدار اما همچنان برخی روستاها و مناطق شهری این شهرستان با تنش آبی روبرو هستند .


منبع: https://www.irna.ir/news/84847709/%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B4%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AFرییس امور آبفا اندیکا ادامه داد : عصر امروز با تلاش اکیپ های اتفاقات برق شهرستان و پیگیری های فرماندار مشکل برق تاسیسات رفع شده و پیشی بینی می شود تا ۴۸ ساعت آینده ، تامین آب به حالت عادی برگردد .

وی گفت : سیلاب بیش از ۲۷ میلیارد ریال خسارت به تاسیسات آبرسانی در این شهرستان خسارت وارد کرد .