آجورلو: در مقطع فعلی با سکوت حافظ منافع استقلال هستم، در فرصت مناسب سخن خواهم گفت


تهران- ایرنا- مدیرعامل سابق باشگاه استقلال که در خصوص تغییرات مدیریتی این باشگاه سکوت کرده بود در صفحه شخصی خود به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918830/%D8%A2%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA