آسوشیتدپرس: قاضی آرژانتینی خواستار بازداشت چهار شهروند لبنانی در ارتباط با پرونده آمیا شد


تهران- ایرنا- یک قاضی فدرال آرژانتینی از پلیس بین‌الملل (اینترپل) خواست تا چهار شهروند لبنانی را برای بازجویی درباره نقش احتمالی آنها در حادثه انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) بازداشت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141869/%D8%A2%D8%B3%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AA%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C