آغاز مراسم استقبال از برخی خانواده های فلسطینی که از غزه به ایران وارد شده اند

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مراسم استقبال از برخی خانواده های فلسطینی که در این مدت تحت شدیدترین حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار داشتند و از طریق برخی کشورهای منطقه موفق به خروج از غزه و ورود به ایران شدند، بعدازظهر امروز (سه شنبه) با حضور جمع پرشور مردم، در میدان فلسطین در حال برگزاری است.

این خبر تکمیل می شود …


منبع: https://www.irna.ir/news/85527241/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86