آغاز پروژه تخریب انتخابات با تقطیع صحبت‌های معاون وزیر کشور


ساری- ایرنا- تحلیلگر رسانه گفت: دشمن از صحبت‌های معاون سیاسی وزیر و رییس ستاد انتخابات کشور ترسیده و توسل به تاکتیک عنوان‌سازی و تقطیع صحبت های او نیز از جنبه وحشت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145538/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B9-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1