آغاز گام دوم فعالیت شورای وحدت برای انتخابات پیش رو


تهران – ایرنا – سخنگوی شورای وحدت از آغاز گام دوم فعالیت این تشکل اصولگرایی برای انتخابات سال 1402 مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خبر داد و گفت: در دو سال گذشته حدود 40 حزب و 40 قشر با این شورا هماهنگی و همکاری داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967830/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88