آلمان کمک‌ به پناهجویان را بشدت کاهش می‌دهد


تهران- ایرنا- منابع آگاه در آلمان دوشنبه اعلام کردند که دولت فدرال این کشور برای کاهش بودجه و مقابله با تورم، از سال آینده کمک‌ها به پناهجویان را به نصف کاهش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239001/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF