آمادگی روسیه برای مقابله با تروریست‌ها در کشور مالی


تهران-ایرنا-سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه روز جمعه گفته که کشورش آمادگی دارد که از ارتش سومالی در برابر تروریست‌ های [الشباب] حمایت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122920/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C