آمریکا ادعاهای پهپادی خود علیه ایران در جنگ اوکراین را تکرار کرد


نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعاهای واشنگتن درباره بکارگیری پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ اوکراین را تکرار کرد و گفت که به حمایت از اوکراین دربرابر حملات پهپادی ادامه می دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089652/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1