آمریکا ارسال موشک‌های دوربرد مسلح به بمب خوشه‌ای به اوکراین را بررسی می‌کند
تهران- ایرنا- چهار مقام آمریکایی اعلام کردند که دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه تصویب انتقال موشک‌های دوربرد مسلح به بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226174/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7