آمریکا به دنبال وصل کردن بخش‌های رود فرات در شرق سوریه است


تهران-ایرنا- یگان‌های مستقر ارتش آمریکا در بزرگترین میادین نفتی سوریه، تمرین‌هایی را برای ایجاد پل‌های متحرک روی یکی از بخش‌های رود فرات در حومه جنوبی دیرالزور را انجام دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156981/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA