آمریکا خواستار تصویب پروتکل‌های الحاق سوئد به ناتو از سوی ترکیه شد


نیویورک – ایرنا- مشاور امنیت ملی آمریکا در پی مخالفت ترکیه با عضویت سوئد در ناتو، از آنکارا خواست پروتکل‌های الحاق استکهلم به ناتو را به سرعت تصویب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060162/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87