آژیر حملات هوایی در اوکراین به صدا در آمد / افزایش حملات موشکی روسیه


تهران-ایرنا- رسانه‌های های اوکراینی روز شنبه از به صدا درآمدن آژیر حملات هوایی در چهار منطقه این کشور همزمان با افزایش حملات موشکی روسیه خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972984/%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C