آیت‌الله‌رئیسی: ۱۵۰ دستاورد علمی در صنعت هسته‌ای، سند افتخار ملت ایران است


تهران- ایرنا-رئیس‌جمهور با گرامیداشت روز ملی فناوری هسته‌ای، درمان بیش از یک میلیون بیمار از طریق دانش هسته‌ای و همچنین دستیابی دانشمندان ایران به بیش از ۱۵۰ دستاورد علمی و فنی در صنعت هسته‌ای، آن هم در شرایط تحریم و سنگ‌اندازی دشمن را سند عزت و افتخار ملت ایران دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078410/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1