آیت‌الله جنتی: اجتماع اربعین پیروزی جبهه حق را سرعت می‌بخشد


تهران-ایرنا-دبیر شورای نگهبان گفت: راهپیمایی باعظمت اربعین نعمت بی‌بدیل خداوند است و این اجتماع مومنان و حقیقت‌طلبان قطعاً پیروزی نهایی جبهه حق بر جهان سلطه را سرعت خواهد بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215420/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF