آینده مبهم تیم فوتبال شهرداری همدان در پی اختلاف شورانشینان


همدان- ایرنا- فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور در حالی شانزدهم مهرماه جاری آغاز می‌شود که اعضای شورای اسلامی شهر همدان همچنان بر تیمداری در این مسابقات اختلاف نظر دارند و این مساله آینده تیم شهرداری را در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235793/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86