آیین های عزاداری رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مازندران+ فلیم


ایرنا- ساری -همزمان باسالروز رحلت پیامبر رحمت و منادی وحدت حضرت محمد مصطفی(ص)و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، مردم دیار علوی مازندران به سوگ نشسته اند و به همین مناسبت آیین های عزاداری در شهرها و روستاهای مختلف برگزار برپاشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228511/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B5-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C