ائتلاف الفتح : آمریکا سه بار مانع تلاش عراق برای خرید سامانه اس-۴۰۰ شد


بغداد- ایرنا- یکی از رهبران ائتلاف الفتح گفت که آمریکا سه بار مانع تلاش‌های عراق برای خرید سامانه اس-۴۰۰ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234557/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87