ابراز نگرانی ترکیه از هتک حرمت مسجدالاقصی از سوی صهیونیست‌ها


تهران- ایرنا- وزارت خارجه ترکیه دوشنبه شب نسبت به افزایش هتک حرمت مسجد الاقصی از سوی صهیونیست‌ها ابراز نگرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246284/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7