اتاق شیشه‌ای اصحاب رسانه با مدیران شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان برگزار شد


زاهدان- ایرنا- اتاق شیشه‌ای اصحاب رسانه با مدیران شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان به منظور پیگیری و رفع مشکلات حوزه برق مردم این استان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128954/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86