اتحادیه اتباع آمریکای لاتین تصمیم ضدمهاجرتی دیوان عالی آمریکا را محکوم کرد


نیویورک – ایرنا-  اتحادیه اتباع متحد آمریکای لاتین، تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر تداوم اعمال سیاست مهاجرتی موسوم به قانون عنوان ۴۲ مربوط به دوران کرونا را محکوم کرد و گفت که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، کنگره و فرمانداران جمهوریخواه را مسئول بحران در مرز  آمریکا با مکزیک می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983044/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B6%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7