اتفاق تلخ برای سرمربی الهلال در شب پیروزی


تهران- ایرنا- رامون دیاز در شب پیروز الهلال در یک چهارم نهایی جام پادشاهی عربستان سعودی با یک اتفاق تلخ روبرو شد


منبع: https://www.irna.ir/news/85058375/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C