اجتماع حافظان وحدت و امنیت و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین در گرگان


گرگان – ایرنا – اجتماع حافظان وحدت و امنیت و تجدید بیعت با ولی امر مسلمین امروز یکشنبه با حضور مسوولان و علمای شیعه و اهل سنت استان گلستان در گرگان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84902497/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1