اجرای برنامه‌های عملی و منسجم فرهنگی در سواحل گیلان دنبال می شود


رشت- ایرنا- مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: در بخش فرهنگی دغدغه های جدی وجود دارد که در ستاد امر به معروف و شورای فرهنگی گیلان این موارد بصورت جدی دنبال می‌شود و امیدواریم برنامه‌های عملی انقلابی و منسجم در حوزه فرهنگی در سواحل گیلان شاهد باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097519/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C