اجرای طرح آمایش صنعت استان اردبیل از مطالبات صنعتگران استان است

رئیس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف ما در ایجاد بسیج تجار پیگیری امور مربوط به تسهیل‌گری و رفع موانع مقابل فعالان اقتصادی در داخل کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در استان اردبیل برای حل مشکلات بخش خصوصی در کنار هم هستند ولی مشکلات زیرساختی و کلان زیادی وجود دارند که باید در سطح ملی پیگیری شوند تا بخش خصوصی بتواند به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد کشور موثر باشند.

پیرموذن اظهار کرد : باید از ظرفیت سپاه برای حضور در بازار کشورهای منطقه استفاده کنیم که بخشی از این تسهیل‌گری را سازمان بسیج تجار کشور انجام می‌دهد.

حسن‌پور ادامه داد: یکی از کارهای بسیج تجار در استان‌ها پیگیری مسائل مربوط به واحدهای تولیدی و مشکلات آنها است، در خیلی از استان‌ها شاهد تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات کوچکی هستیم که با پیگیری‌های مداوم به دنبال رفع آنها و رونق وضعیت اقتصادی کشور هستیم.

حضور در بازار کشورهای منطقه یکی از اهداف اصلی ما است

وی با بیان اینکه دستیابی به بازار سوریه دستیابی به بازار اروپا و آفریقا را به دنبال دارد افزود: اتاق بازرگانی ساختمانی در سوریه تهیه کرده ولی فعال نیست و ما به عنوان بسیج تجار این ساختمان را برای توسعه تجارت کشور فعال می‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور بیان کرد: سازمان بسیج تجار به دنبال ایجاد مجمع تجار امین است تا از طریق این تجار و همکاری با کشورهای دوست به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84824089/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی ادامه داد: حضور بسیج در اتاق بازرگانی ایران و تاسیس بسیج تجار یک نیاز بود که ما در زمان حضور در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی آیین‌نامه فعالیت بسیج تجار را با کمک سازمان بسیج تجار آماده کردیم.

حسین پیرموذن روز یکشنبه در جلسه فعالان بخش خصوصی اردبیل با رئیس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور افزود: نیاز است که مطالعه تکمیلی و اجرای طرح آمایش صنعتی استان اردبیل به منظور هدایت سرمایه‌گذاری موثر و مولد توسط دستگاه‌های دولتی پیگیری شود.

غلامرضا حسن‌پور رئیس سازمان بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور هم  در این نشست گفت: حضور در بازار کشورهای منطقه به ویژه بازار کشورهایی مثل سوریه و عراق از اهداف اصلی ما برای توسعه تجارت کشور است.