اجلاس همکاری‌های علمی، اقتصادی ایران و کشورهای غرب آفریقا


اجلاس علمی و اقتصادی ایران و کشورهای غرب آفریقا عصر دوشنبه (۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ) با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. در این اجلاس ۲۰ سند توافق و قرارداد همکاری چندجانبه و دوجانبه بین ایران و کشورهای غرب آفریقا امضا و بر گسترش و تعمیق همکاری‌های جامع اقتصادی امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85049886/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7