احیای بافت تاریخی محله فیض‌آباد کرمانشاه در دستور کار است


کرمانشاه – ایرنا- سرپرست فرمانداری کرمانشاه با اعلام اینکه بافت تاریخی محله فیض‌آباد با مرمت پلاک‌های تاریخی این منطقه و با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری احیا خواهد شد، گفت: محله فیض‌آباد قدیمی‌ترین محله کرمانشاه بوده و براین اساس در این محله بناهای تاریخی بسیاری وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006520/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA