ادعای آمریکا: نگران تشدید خشونت ها در کرانه باختری هستیم


نیویورک – ایرنا- وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی  در پی حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به ساکنان روستایی فلسطینی در نزدیکی شهر رام‌الله، بدون اشاره به حمایت های واشنگتن از رژیم تل آویو مدعی نگرانی درباره تشدید تنش‌ها در کرانه باختری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147888/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85