اذعان روزنامه آمریکایی به بی‌اثر بودن تحریم‌های غرب علیه روسیه


تهران-ایرنا- نیویورک تایمز با انتشار گزارش اعلام کرد: روسیه توانسته است در دوران جنگ و تحریم‌های غرب با انعطاف‌پذیری اقتصادش در مقابل این تحریم‌ها مقاومت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254327/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87