ارتباط دوسویه بین دولت چهاردهم و بخش خصوصی در حال شکل‌گیری استبه گزارش ایرنا، محمدرضا توکلی‌زاده روز پنجشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مشورت‌خواهی دولت چهاردهم از تشکل‌های اقتصادی و خاصه اتاق بازرگانی به اصلاح کارآمد راهبردهای اقتصادی و همچنین تقویت جایگاه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کمک خواهد کرد.

وی تاکید کرد: به طور قطع اگر هماهنگی لازم بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد، این امید ایجاد می‌شود که با هماهنگی همه ارکان مرتبط و موثر در حوزه اقتصاد، توسعه را در این بخش شاهد باشیم و توامان جایگاه بخش خصوصی کشورمان در سپهر اقتصاد کشور تقویت شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی از فراهم‌سازی فضایی برای استقرار مجمع نمایندگان استان در ساختمان اتاق مشهد خبر داد و گفت: ظرفیت مذکور فرصتی است که به منظور تعامل بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با وکلایشان در خانه ملت فراهم آمده است.

توکلی‌زاده ابراز امیدواری کرد که فرصت‌های ایجاد شده به تسریع در بهبود مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار استان خراسان رضوی بیانجامد و مسیر قانون‌گذاری را در بخش اقتصاد، به سمت نظرخواهی و مشورت‌گیری موثرتر از بخش خصوصی سوق دهد.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در ایام رقابت‌های انتخاباتی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی و تشکلی استان در قالب گفت‌وگو با رسانه‌ها و انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی، مواضع و انتظارات خود را از دولت آینده با مدنظر قرار دادن منافع جمعی بخش خصوصی و نیازهای اقتصادی آحاد جامعه مطرح کردند.

محمود امتی اظهار امیدواری کرد که رییس دولت چهاردهم و تیم اقتصادی اش، مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی را مورد توجه و اقدام قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85536469/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA