اردوغان: توان نظامی ما یونان را نگران کرد/ بومی سازی ۸۰ درصد از صنایع نظامی


تهران- ایرنا-رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شنبه شب مدعی شد: آزمایش موشکی ترکیه، یونان را نگران کرده است، اما تا زمانی که دولت آتن رفتار حکیمانه داشته باشد، آنکارا با آن هیچ کاری ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998874/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF