اردوغان: یونان طرح‌های ضدترکیه را کنار بگذارد


تهران- ایرنا- رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به طرح گسترش مرزهایی دریایی یونان به این کشور هشدار داد و گفت: آتن باید طرح‌های ضد ترکیه را کنار بگذارد و تجاوز به حقوق و منافع آنکارا در دریای اژه را متوقف کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991978/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF