اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در شیراز فرصتی برای شناسایی استعدادهای فارس


شیراز-ایرنا- برپایی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی فرنگی بزرگسالان در شیراز  فرصتی برای شناسایی استعداد های فارس است که یکی از قطب های این رشته در کشور محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180006/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C