ارزش اقتصادی میادین گازی دریای سیاه ترکیه یک تریلیون دلار اعلام شد


تهران- ایرنا- وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ارزش اقتصادی میادین گازی کشف شده در سواحل دریای سیاه را که دیشب (پنجشنبه) افتتاح شد، بیش از یک هزار میلیارد دلار اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089506/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85