ارزش لیره ترکیه باز هم افت کرد/ هر دلار ۲۳.۶۲ لیره


تهران- ایرنا- ارزش پول ملی ترکیه که از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دچار روند نزولی شده، طی روز جاری باز کاهش یافت و به پایین ترین رقم در طول ۲۱ سال گذشته رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144428/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B3-%DB%B6%DB%B2-%D9%84%DB%8C%D8%B1%D9%87