از آزمون سخت ژنرال در تیم ملی تا رمز موفقیت برابر تانک آمریکایی


تهران- ایرنا- بسته خبری ورزشی ایرنا در هفدهم اسفندماه در خصوص حضور قلعه نویی به عنوان تنها گزینه سرمربیگری تیم ملی، دیدار نوروزی ایران مقابل روسیه، رمز موفقیت برابر تانک آمریکایی و دیگر اخبار جذاب ورزشی اختصاص دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051563/%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C