از صدای سخن عدل ندیدم خوش‌تر


تهران- ایرنا- علامه حکیمی این قرائت مسلط که فقر را بعنوان تقدیر بخشی از انسان‌ها تعریف می‌کند به باد نقد گرفت و با استناد به آیات و روایت، مبارزه برای ریشه‌کنی فقر و به حداکثر رساندن بهره مندی برابر جامعه از مواهب الهی را یک هدف دینی انکارناپذیر خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207042/%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%B1