از پیشنهاد ویژه امیرعبداللهیان به نشست چهارجانبه مسکو تا اتصال ریلی اسرائیل به هند


تهران-ایرنا- پیشنهاد ویژه امیرعبداللهیان به نشست چهارجانبه مسکو، اسرائیل بدنبال اتصال ریلی به هند از مسیر کشورهای عربی، تل آویو گیج و سردرگم در انتظار موشک و درخواست نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوز اسرائیل به غزه مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107161/%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84