اسامی ۲۰ قربانی حادثه سیل استان فارس اعلام شد

۱- سعید نسیمی فرزند داوود
۲- طناز صادقی فرزند ذبیح الله
۳- طاها صادقی فرزند ذبیح الله
۴- محمد صالح ملک حسینی فرزند نادر
۵- ماه نسا آرامش پور فرزند حمزه
۶- معصومه زرین قلم فرزند علی مدد
۷- مریم ملک حسینی فرزند علی
۸- محمد طاهر ملک حسینی زاده فرزند صابر
۹- منظر ملک حسینی فرزند عیدی محمد
۱۰- امیر عباس شکوهی فرزند علی
۱۱- محمد جواد دوست دار فرزند خداداد
۱۲- رقیه ملک حسینی فرزند برجعلی
۱۳- صدیقه ملک حسینی فرزند برجعلی
۱۴- سکینه احکامی فرزند غلامرضا
۱۵- گل آفتاب زرین قلم فرزند علی مدد
۱۶- علی اصغر مهربان پور فرزند محمدرضا
۱۷- رقیه ملک حسینی فرزند خداقلی
۱۸- محمدرضا مهربان پور فرزند ابراهیم
۱۹- فهیمه بهرامیان فرزند بهیار
۲۰- بنفشه بقری فرزند مراد


منبع: https://www.irna.ir/news/84831107/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFبر اساس این گزارش کار شناسایی و تعیین هویت اجساد توسط پزشکی قانونی شهرستان استهبان و همراهی تیم‌های بحران اعزامی از مرکز استان به این شهرستان انجام و پیکرها پس از شناسایی به خانواده‌ها تحویل داده شدند.

اسامی درگذشتگان به شرح زیر است:

به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، بر اثر وقوع حادثه سیل در شهرستان استهبان استان فارس که عصر روز گذشته -جمعه ۳۱ تیر ماه- اتفاق افتاد، متاسفانه تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند که تا این لحظه پیکر ۲۰ تن از آنان به پزشکی قانونی تحویل شده است.