استاندار آذربایجان‌غربی: همه ظرفیت ها برای بهبود وضع مناطق کم برخوردار ارومیه به کار گرفته شود

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی کمیسیون مناطق کم برخوردار در شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: می توان از این ظرفیت نیز برای اختصاص اعتبار ویژه در راستای بهبود وضعیت مناطق محروم از جمله کشتارگاه استفاده کرد.

به گزارش ایرنا، محمدصادق معتمدیان روز شنبه در جلسه مربوط به شنبه های محرومیت زدایی که با تمرکز به منطقه کشتارگاه ارومیه برگزار شد، افزود: مهمترین مشکل این منطقه، زمین برای اجرای طرح هاست که باید کمیته ای در این خصوص تشکیل شده و زمین های موجود در منطقه را شناسایی کند.

معتمدیان برهم افزایی در راستای تغییر وضعیت مناطق کم برخوردار در استان به ویژه ارومیه تاکید کرد و گفت: این امر اهتمام ویژه ای را از سوی مدیران می طلبد.

در این جلسه درخصوص وضعیت فضای آموزشی، ورزشی، تفریحی، سبز و عمومی منطقه کشتارگاه ارومیه گزارشی ارائه و در راستای بهبود این وضعیت، تصمیماتی اخذ شد.

وی اضافه کرد: در کنار آن، باید از ظرفیت های اعتباری ملی، استانی، بازآفرینی شهری و فروش اموال و املاک برای آبادانی مناطق محروم استان، شهر ارومیه به ویژه منطقه کشتارگاه استفاده بهینه شود.

منطقه کشتارگاه ارومیه در ۱۳۳ هکتار مساحت، بیش از ۳۵ هزار نفر را در خود جای داده و از مناطق محروم ارومیه به شمار می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84838954/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85