استاندار آذربایجان شرقی: رویکرد دولت امیدافزایی در جریان سفرهای استانی است


تبربز- ایرنا- استاندار آذربایجان شرقی با بیان انجام دومین سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان شرقی در آینده نزدیک، گفت: رویکرد دولت در این سفرها امیدوافزایی در جامعه است و در سفر اول دولت که سال گذشته انجام شد، منابع استان نسبت به سال‌های گذشته تقریبا ۷ برابر افزایش پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122238/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C