استاندار آذربایجان شرقی: مرکز پرتودهی شمال غرب یک مجموعه ماموریت‌محور است


تبریز – ایرنا – استاندار آذربایجان شرقی گفت: مرکز پرتودهی شمال غرب امروز یک مجموعه بالنده و در حال رشد و ماموریت محور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214688/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1