استاندار اصفهان: هنرمندان صنایع دستی مرزبانان فرهنگ و هنر هستند


اصفهان – ایرنا – استاندار اصفهان گفت: صنایع دستی، سفیر فرهنگی و هنری مردم کشورمان است بنابراین هنرمندان این عرصه، مرزبانان فرهنگ و هنر به‌شمار می‌آیند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136305/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF