استاندار تهران: بندر خشک برای توسعه پاکدشت در دولت سیزدهم ایجاد می شود


پاکدشت- ایرنا- استاندار تهران گفت: شهرستان پاکدشت به دلیل برخورداری از ظرفیت های مهم تولیدی، به بندر خشک برای توسعه تولید و صادرات محصولات تولیدی نیاز دارد که تلاش می شود این مهم ، در دولت سیزدهم عملیاتی و اجرایی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253211/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF