استاندار خراسان رضوی: تمام تلاش ما برای خدمت به مردم است


مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: تمام تلاش ما برای خدمت به مردم است و حضور در شهرستان ها برای پیگیری امور برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117144/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA