استاندار خوزستان: تعهد اشتغال استان به صورت واقعی محقق شود


اهواز – ایرنا – استاندار خوزستان گفت: میزان تعهد اشتغال استان باید به صورت واقعی محقق و دستگاه‌های اجرایی بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190123/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%AF