استاندار فارس : برای ارتقای شاخص ها در حوزه سلامت زنان باید بیشتر تلاش شود


شیاز – ایرنا- استاندار فارس گفت: آمارهای پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که حوزه سلامت کشور به ویژه در بخش سلامت بانوان در مقایسه با کشورهای اطراف، بسیار افتخارآفرین بوده، اما این کافی نیست و در راستای ارتقای شاخص ها در این حوزه باید بیشتر تلاش شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957955/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1