استاندار لرستان: راستی آزمایی طرح های اشتغالزا با نظارت جدی انجام شود


خرم‌آباد – ایرنا – استاندار لرستان گفت: هماهنگی و همراهی جدی دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای راستی آزمایی مشاغل ایجاد شده در استان ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041262/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85