استاندار مازندران: اقتدار و عزت ایران اسلامی به برکت خون شهدا است


ساری- ایرنا- استاندار مازندران اقتدار و عزت ایران اسلامی را به برکت خون شهدا توصیف کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران اکنون به درجه‌ای از قدرت رسیده که مایه تعجب تمام قدرت های جهان قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146687/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7